Teaterfestival

Höstens teaterfestival har ägt rum och nu har Teaterskolans yngsta grupper fått ha sin terminsavslutning inför publik, för första gången på tre terminer. 

Ett extra stort tack till KFUM Sverige som gjort det möjligt för oss att driva Teaterskolan i denna pandemi.